Kancelaria Radoch i Kulawiak
Adwokaci i Radcowie Prawni

Godziny otwarcia:
poniedziałek–piątek 9:00–17:00
spotkania w innych godzinach oraz w soboty lub niedziele - po uzgodnieniu telefonicznym
Adres:
ul. Warowna 21, 73-110 Stargard
Telefon/Fax:
91 577 11 25
Telefon komórkowy:
mec. Jacek Radoch: 601845870, mec. Krzysztof Kulawiak: 510467273
Email:
kancelaria@radoch-kulawiak.pl

Kancelaria

Kancelaria Radoch i Kulawiak Adwokaci i Radcowie Prawni powstała w Stargardzie Szczecińskim w 2010 r. Stanowi ona stałe konsorcjum dotychczasowych indywidualnych praktyk prawniczych, tj. radcowskiej mec. Jacka Radocha oraz adwokackiej mec. Krzysztofa Kulawiaka.

Mec. Jacek Radoch wykonując przez ponad 10 lat zawód radcy prawnego zajmował się przede wszystkim kompleksową obsługą prawną klientów instytucjonalnych i przedsiębiorców. Obejmowała ona doradztwo oraz prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego, zarówno publicznego, jak i prywatnego. Stąd też praktyka mec. Jacka Radocha skupiała się w szczególności na zagadnieniach prawa cywilnego i handlowego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz prawa pracy.

Natomiast profil działalności zawodowej mec. Krzysztofa Kulawiaka, który po ukończeniu etatowej aplikacji sądowej i złożeniu egzaminu sędziowskiego od 2009 r. prowadził kancelarię adwokacką, od początku zorientowany był zarówno na obsługę prawną przedsiębiorców, jak i na tradycyjnie udzielaną przez adwokatów pomoc prawną klientom indywidualnym. Dlatego też do obszaru praktyki mec. Krzysztofa Kulawiaka należało przede wszystkim udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz prowadzenie spraw sądowych, przede wszystkim spraw gospodarczych, spraw z zakresu prawa cywilnego, w tym rodzinnego i spadkowego, a także prawa pracy. Oprócz tego w zakresie jego praktyki mieściła się reprezentacja w sprawach karnych, w tym karnych gospodarczych, jak też w sprawach o wykroczenia.

Ideą podjęcia trwałej i aktywnej współpracy radcy prawnego i adwokata było stworzenie kancelarii prawniczej świadczącej szybką i kompleksową pomoc prawną na coraz bardziej wymagającym rynku usług prawniczych. W zamierzeniu jej twórców kancelaria ta ma przyczyniać się do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z zakładaniem i prowadzeniem przez jej klientów działalności gospodarczej lub zawodowej, a jednocześnie zapewniać niezbędną pomoc w ich życiu prywatnym. Temu właśnie służy połączenie uprzednio w dużej mierze odmiennych praktyk posiadających niezbędne kwalifikacje przedstawicieli dwóch zawodów prawniczych. Dzięki bowiem pracy w zespole realizacja tego celu, zwłaszcza przy większych przedsięwzięciach, jest zdecydowanie łatwiejsza.

Usługi

W ramach usług prawniczych świadczonych przez kancelarię Radoch i Kulawiak Adwokaci i Radcowie Prawni na rzecz klientów korporacyjnych oraz indywidualnych mieści się:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych
  • sporządzanie opinii prawnych
  • sporządzanie projektów umów
  • sporządzanie projektów aktów założycielskich
  • prowadzenie spraw sądowych i pozasądowych
  • prowadzenie spraw rejestrowych
  • prowadzenie negocjacji
  • kompleksowa obsługa prawna

Zespół

Jacek Radoch. Radca Prawny.

Magister prawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył aplikację radcowską. W 1996 r. został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie i rozpoczął działalność zawodową w ramach indywidualnej kancelarii radcy prawnego w Stargardzie Szczecińskim. W kancelarii Radoch i Kulawiak Adwokaci i Radcowie Prawni zajmuje się przede wszystkim stałą obsługą prawną klientów korporacyjnych, sporządzaniem projektów umów oraz innych aktów, jak również prowadzeniem negocjacji oraz postępowań sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych i z zakresu prawa pracy, a nadto administracyjnych i z zakresu prawa zamówień publicznych. W trakcie dotychczasowej praktyki reprezentował swoich klientów m.in. przed Sądami powszechnymi, administracyjnymi, w tym w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jak też występował przed Urzędem Zamówień Publicznych.

Krzysztof Kulawiak. Adwokat.

Magister prawa. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbył etatową aplikację sądową w Sądach okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie. Kończący ją egzamin sędziowski zdał z wynikiem bardzo dobrym. Zarówno przed, jak i po odbyciu aplikacji zatrudniony był w specjalizujących się w obsłudze prawnej przedsiębiorców kancelariach radców prawnych w Stargardzie Szczecińskim i Szczecinie. W 2009 r. został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie i otworzył indywidualną kancelarię adwokacką w Stargardzie Szczecińskim. W kancelarii Radoch i Kulawiak Adwokaci i Radcowie Prawni świadczy głównie stałą oraz incydentalną pomoc prawną przedsiębiorcom i klientom indywidualnym, prowadzi sądowe i pozasądowe sprawy gospodarcze, cywilne (w tym rodzinne i spadkowe) oraz z zakresu prawa pracy. Oprócz tego jest odpowiedzialny za rozwój praktyki karnej kancelarii.

Faustyna Sieref. Asystent Prawny.

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Uprzednio zatrudniona była w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim, gdzie wykonywała czynności z zakresu biurowości i administracji sądowej. W kancelarii Radoch i Kulawiak Adwokaci i Radcowie Prawni sporządza projekty opinii, umów i pism procesowych oraz innych pism w sprawach gospodarczych, cywilnych, z zakresu prawa pracy oraz karnych, a nadto zapewnia w niej stałą obsługę sekretarską.